ROZMIESZCZENIE TEATRU

ROZMIESZCZENIE TEATRU

. Jedyne miasto tej wielkości, nie będące siedzibą województwa i mające teatr — to Zabrze. Wreszcie miasta liczące 200 tys. i więcej mieszkańców: w 1978 r. było ich 15, a teatry istniały w 14. Nie miał teatru Bytom. W 1983 r. liczba takich miast wzrosła do 17, z tego dwa—  nie mają własnego teatru (Bytom, Gliwice).Podaję informację o odsetku miast o różnej wielkości i różnej funkcji w układzie administracyjnym mających własny teatr dra­matyczny. Okazuje się,…

Read More

ISTOTNE WĄTPLIWOŚCI

ISTOTNE WĄTPLIWOŚCI

Istotne wątpliwości może budzić teza o   złej lokalizacji teatru w Sopocie. W sensie administracyjnym miasto to stanowi odrębną całość. W istocie jednak stanowi ono integralną część Trójmiasta. W Trójmieście natomiast teatr ten jest—jak zobaczymy dalej—  potrzebny.Wynika stąd, że rozbudowa sieci teatrów, która miała miejsce po 1975 r., brała się z uzasadnionych aspiracji. Spośród 11 miast wojewódzkich, które w 1975 r. liczyły 75—100 tys. mieszkańców, już przed reformą administracji 6 miało teatr, a wszystkie źle zlokalizowane obiekty…

Read More

PRZY OKREŚLANIU PARAMETRÓW

PRZY OKREŚLANIU PARAMETRÓW

Przy określaniu parametrów instytucji potrzebnych w miastach o różnej liczbie mieszkańców, trzeba wiedzieć, na które z nich najsilniej oddziałuje liczba mieszkańców, od czego zależy liczba widzów, a wreszcie — co wpływa na intensywność wykorzystania obiektów. Zależności te badałem, oblicza­jąc współczynniki korelacji liniowej oraz parametry równań regresji li­niowej. Z analizy współczynników korelacji liniowej wynika, że w przypadku teatrów dramatycznych — podobnie jak w przypadku operetek — wielkość miasta najsilniej oddziałuje na liczbę miejsc udostępnionych. Zarówno w 1978,…

Read More
1 96 97 98