MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI

Nie wchodzi do dochodu narodowego kapitał obrotowy c0, czyli wartość zużytych w danym roku środków obrotowych.Jak wynika z tego zestawienia, spośród sześciu kategorii, za pomocą których można opisać dochód narodowy brutto, tylko trzy mają przybli­żone odpowiedniki w statystyce dochodu narodowego. Są to: c„ m„ ma. Należy przy tym położyć nacisk na słowo „przybliżone”. W naszych wa­runkach amortyzacja nie jest bowiem precyzyjnym odpowiednikiem tej części kapitału trwałego, która przeszła na produkt w danym roku. Odpisy amortyzacyjne stanowią źródło finansowania nie tylko odtworzenia, ale także rozbudowy środków trwałych . Nie mają odpowiedników składniki odnoszące się do spożycia. Statystyka spożycia jest całkowicie rozbieżna z ujęciem tej problematyki przez Marksa.Tym samym na gruncie dostępnych danych nie można podjąć w tym miejscu pełnej analizy relacji, jakie zachodzą pomiędzy teorią reprodukcji rozszerzonej Marksa a przebiegiem procesów gospodarczych w powojennej Polsce.

Leave a Comment