ROZMIESZCZENIE TEATRU

. Jedyne miasto tej wielkości, nie będące siedzibą województwa i mające teatr — to Zabrze. Wreszcie miasta liczące 200 tys. i więcej mieszkańców: w 1978 r. było ich 15, a teatry istniały w 14. Nie miał teatru Bytom. W 1983 r. liczba takich miast wzrosła do 17, z tego dwa—  nie mają własnego teatru (Bytom, Gliwice).Podaję informację o odsetku miast o różnej wielkości i różnej funkcji w układzie administracyjnym mających własny teatr dra­matyczny. Okazuje się, że zarówno w 1978 r., jak i w 1983 r. ponad 75% miast wojewódzkich liczących 75—100 tys. mieszkańców miało taką  instytucję. W miastach nie będących siedzibami województw odsetek ten jest znacznie niższy, jedynie w miastach liczących 200 tys. i więcej mieszkań­ców wzrasta do 50 %. Gdyby zatem zastosować to samo kryterium, o któ­rym była mowa w pierwszej części rozdziału, to w miastach wojewódzkich dolna granicę dla teatrów dramatycznych trzeba byłoby umieścić na poziomie 75 tys., a w pozostałych miastach — na poziomie 200 tys. mieszkańców. Oznaczałoby to, że niezgodnie z normatywem rozmieszczone są cztery teatry (Gniezno, Sopot, Grudziądz i Zabrze), zaś brakuje ich w Piotrkowie, Włocławku, Bytomiu i Gliwicach.

Leave a Comment