TEATRY DRAMATYCZNE

W 1978 r. teatry dramatyczne istniały w 35 miastach, z których najmniejsze liczyło 51,5 tys. mieszkańców. W Gdyni teatr nie miał wówczas stałej sali, stąd też w dalszej analizie uwzględnia się 34 miejscowości. W 1983 r. teatry takie istniały w 36 miastach, z tego jeden (w Częstochowie) nie dysponował stałą salą. Nowym miastem na tej liście jest Słupsk. Także i w tym roku najmniejsze z miast — siedzib liczy 51,5 tys. mieszkańców. By ocenić po­ziom wyposażenia w teatry dramatyczne, szczegółowej analizie poddano więc miasta mające 50 tys. i więcej mieszkańców. Z analizy wynika, że w 1978 r. miast takich było w Polsce 73, z tego 37—   to miasta wojewódzkie, natomiast w 1983 r. liczba ich wzrosła do 78, w tym miast wojewódzkich — do 40. W obu latach podobna jest struktura tych miast ze względu na liczbę mieszkańców. W przedziale 50—75 tys. mieszkańców mieściło się odpowiednio 27 i 29 miast, w przedziale 75—100 tys. — 13 i 11, w przedziale 100—200 tys. — 18 i 21 oraz w przedziale 200 tys. i więcej —15 i 17 miast. Wzrosła zatem przede wszystkim liczba miast największych.

Leave a Comment