WYPOSAŻENIE W TEATRY

Wyposażenie w teatry miast o różnej liczbie mieszkańców jest — jak łatwo się domyślić — niejednakowe. Spośród miast liczących 50—75 tys. tylko dwa mają teatr dramatyczny (Gniezno i Sopot), przy tym żadne z nich nie jest siedzibą województwa. W 1978 r. z 13 miast liczących 75—100 tys. mieszkańców w ośmiu był teatr dramatyczny. Nie miały teatru: Słupsk, Włocławek, Jastrzębie, Jaworzno i Mysłowice; trzy z wymienio­nych miast znajdują się w woj. katowickim, a dwa — to siedziby nowych województw. W 1983 r. liczba miast tej wielkości zmalała do 11, a liczba miast mających teatr — do 5. Nie miały teatru dramatycznego: Piotrków Trybunalski, Jastrzębie, Mysłowice, Jaworzno, Siemianowice Śląskie, Będzin. Jedno z tych miast jest siedzibą województwa, pozostałe — to miasta z aglomeracji śląskiej. Spośród 18 miast, które w 1978 r. liczyły 100—200 tys. mieszkańców, 11 miało teatr dramatyczny, w tym 10 miast wojewódzkich. W 1983 r. liczba miast tej wielkości wzrosła do 21, a liczba miast mających własny teatr — do 14, z tym jednak, że jedno z 14 miast wojewódzkich tej wielkości nie ma teatru (Włocławek).

Leave a Comment