ORGANIZOWANIE NOWYCH INSTYTUCJI

Wynika z niej bowiem, że barierą w organizowaniu nowych instytucji jest nie tyle wielkość potencjalnej wi­downi, lecz przede wszystkim możliwości kompletowania zespołów artysty­cznych. Innymi słowy, jeśli dobry teatr muzyczny zostanie zlokalizowany nawet w mieście liczącym 100 tys. mieszkańców, to odwiedzi go niewiele mniej osób, niż teatr zlokalizowany w mieście liczącym 150 czy 200 tys. mieszkańców. Do podobnych wniosków prowadzą dane dla 1978 i 1983 r. Jest sprawą oczywistą, że nie można zorganizować teatrów muzycznych w miastach liczących 45 tys. i więcej mieszkańców. W takim przypadku potrzeba byłoby 88 nowych teatrów. Uwzględniając fakt, że w miastach liczących 89,8—117 tys. mieszkańców nie ma dotąd ani jednego teatru operetkowego, także i te dolne granice można uznać za zbyt niskie. W prze­dziale 117—242 tys. znajduje się 18 miast, z których dwa mają teatry mu­zyczne. Natomiast w przedziale 242 tys. i więcej mieści się 12 miast, z których siedem ma już teatry.

Leave a Comment