GRUPA WSKAŹNIKÓW

Jedna grupa wskaźników oparta jest na porównaniu liczby placówek z liczbą gmin, liczbą mieszkańców i powierzchnią, druga — liczby placówek istniejących z liczbą instytucji potrzebnych zgodnie z przyjętym normatywem. W tablicy pokazuję także relację między liczbą instytucji potrzebnych (zgodnie z normatywem) a liczbą gmin, lud­ności oraz powierzchnią województw.Rozpatrzmy dla przykładu sytuację czterech województw: bielskiego, rzeszowskiego, suwalskiego i szczecińskiego. Gdyby oceniać poziom zagospodarowania tych województw na podstawie liczby instytucji istniejących i wielkości województw, to wyodrębnione jednostki można podzielić na dwie grupy: bielskie i rzeszowskie — wysokie wskaźniki nasycenia na jednostkę powierzchni, oraz suwalskie i szczecińskie — wskaźniki niskie.

Leave a Comment