ZMIANA ROLI TEATRU

Można zatem domniemywać, że nowy teatr w większym stopniu służy wszystkim mieszkańcom Trójmiasta. Z przeprowadzonych szacunków wynika, że gdyby nie zmieniła się rola tego teatru w życiu całego Trójmiasta, to w 1983 r. zgromadziłby on ok.88,5   tys. widzów. W rzeczywistości było 102 tys. osób. Można więc założyć, że dzięki wybudowaniu nowego obiektu, zwiększeniu liczby miejsc udostę­pnionych, a także większej atrakcyjności oferty artystycznej teatr zyskał dodatkowo ok. 13,5 tys. widzów, co stanowi ok. 15% widzów z 1983 r. Krańcowa efektywność wykorzystania miejsc, o które wzbogacił się te­atr, jest bardzo niska, na jedno miejsce przypada bowiem zaledwie 45 wi­dzów.Popatrzmy teraz na tę sprawę z punktu widzenia aktorów pracujących w tym teatrze. By zaoferować 122,6 tys. miejsc udostępnionych, rozbudowa­ny teatr zorganizował 170 przedstawień. Po to, by zaoferować taką samą liczbę miejsc udostępnionych w teatrze liczącym 428 miejsc, trzeba byłoby zorganizować 286 przedstawień.

Leave a Comment