PARAMETRY INSTYTUCJI KULTURALNYCH

Zastosowanie takiego narzędzia prowadzi do tego, że w cen­trum uwagi znajdują się miejscowości, w których brakuje określonych instytucji i placówek. Można by powiedzieć, że ekonomię zasobów zastępuje ekonomia braków. Wydaje się, że ta zmiana ma istotne znaczenie nie tylko w tej dziedzinie. Rysuje się przypuszczenie, że jednym z wielu warunków trwałego przezwyciężenia zjawisk kryzysowych, które nas trapią, jest zastąpienie filozofii zasobów, filozofią braków. Tej sprawie trzeba byłoby jednak poświęcić odrębne studium. Poszukując parametrów instytucji kulturalnych, które można lokalizować w poszczególnych miejscowościach, pole rozważań ograniczyłem do wybra­nych instytucji widowiskowych. Dla tych instytucji i placówek dysponowa­łem bowiem gotowym materiałem liczbowym, zbieranym regularnie przez GUS .W dalej prezentowanych analizach wykorzystano dwa rodzaje danych. Jedne dotyczą podstawowych parametrów obiektu (liczba miejsc i sal) oraz rozmiarów działalności poszczególnych instytucji (liczba przedsta­wień, widzów, premier), drugie — parametrów miejscowości, w których znajdują się instytucje (liczba mieszkańców oraz funkcja w układzie admi­nistracyjnym).

Leave a Comment