WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI

W 1978 r. współczynnik korelacji liniowej dla liczby mieszkańców i liczby miejsc wynosił 0,742, a w 1983 r. —  0,595, zaś dla liczby przedstawień — 0,782 i 0,622. Najmocniej skorelowa­ne z liczbą mieszkańców były: liczba miejsc udostępnionych (0,889 i 0,806) oraz liczba widzów (0,974 i 0,941). Można zatem domniemywać, że liczbę miejsc w tego typu teatrach cechuje znaczna przypadkowość. Przypadko­wość ta eliminowana jest przez dyrekcje w ten sposób, że tam, gdzie rela­tywnie więcej jest miejsc, mniej odbywa się przedstawień, a tam, gdzie mniej jest miejsc, rekompensuje się to liczbą przedstawień. W rezultacie oferty, jakie przedkładają poszczególne teatry, dostosowuje się do liczby mieszkańców miast-siedzib. Na tej podstawie można twierdzić, że — w przeciwieństwie do oper—w przypadku teatrów muzycznych istnieje znaczna wymienność miejsc i przedstawień, tzn. że mniejszą liczbę miejsc można zrekompensować częstszym ich udostępnianiem, i na odwrót.

Leave a Comment