Przyjąć właściwą odpowiedzialność

Również ta zasada dyscypliny ma dla wewnętrznego wzrostu znaczenie zasadnicze. Jeśli ją pominiemy, nie osiągniemy dojrzałości przez resztę życia. Człowiek, którego za młodu rodzice uczą jak stopniowo przyjmować odpowiedzialność, będzie robił to w dorosłym życiu w sposób zupełnie naturalny. Jeśli zaś nie była ona nieodłączną częścią zachowania, zastosowanie jej w życiu dorosłym nie będzie łatwe. Co więcej, w przypadku niektórych osób trudności sprawić może rozróżnienie tej odpowiedzialności, którą powinni przyjąć i tej, która ; ich nie dotyczy. Niektórzy nerwowo, ze złością reagują w pewnych sy- i tuacjach konfliktowych, gdyż wydaje im się, że są odpowiedzialni za j coś, co ich nie dotyczy. Inni z kolei denerwują się i są nadpobudliwi j ganiąc wszystkich wokół za swoje kłopoty. I choć nie będzie to nerwica, w medycznym sensie tego określenia, ludzie zwykle skłaniają się ku jednej lub drugiej skrajności. Załóżmy, że pewnej grupie osób zdrowych psychicznie zadamy kilka pytań dotyczących odpowiedzialności w ich życiu. Na podstawie udzielonych odpowiedzi grupę tę można podzielić na dwie części. W pierwszej znajdą się d, którzy nazbyt przejmują się wydarzeniami swojego żyda, po drugiej stronie linii podziału d, którzy przejmują się zbyt mało.

Leave a Comment