KAPITAŁ STAŁY

Kapitał stały rozpada się z kolei na kapitał trwały (maszyny, narzędzia pracy, budynki, zwierzęta robocze itp.) i na kapitał obrotowy (surowce, materiały pomocnicze, półfabrykaty itp.). Do kapitału obrotowego zalicza się więc wartość tych środków produkcji, które zużywają się w jednym cyklu produkcyjnym, a do kapitału trwałego — wartość tych środków produkcji, które zużywają się w dwu i więcej cy­klach.Wartość łącznego produktu rocznego wytworzonego przy użyciu tych kapitałów „rozpada się na część wartości reprezentującą kapitał stały c, który zużyto w produkcji, i którego wartość jedynie przeszła na produkt, oraz na część wartości dołączoną przez całą pracę roczną. Ta część wartości rozpada się z kolei na wartość zastępującą wyłożony kapitał zmienny v oraz na nadwyżkę, stanowiącą wartość dodatkową m. A więc podobnie jak wartość każdego poszczególnego towaru, tak też i wartość łącznego pro­duktu rocznego każdego z działów rozpada się na c+v=m” . 

Leave a Comment