Wyobrażenie o samym sobie

W jej pojęciu wartość osoby zależy od osiągnięć. Sama nad tym dężko pracuje. Kiedy tylko coś nie wychodzi, Betty natychmiast reaguje: „To moja wina”. Poruszając temat swojego dziedństwa, mówi jakie było trudne i jak niełatwo żyć z tym, co w niej pozostawiło. Ciężar odpowiedzialność, jaki przyjmuje za swoje żyde jest zbyt duży. Maggie z kolei znalazłaby się w drugiej grupie. Uważa siebie za ofiarę dzkiej bezmyślności i nieżyczliwości. Powiedziała mi kiedyś, że jej istoletnia córka postąpiła wobec niej okrutnie, opuszczając dom bez uprzedzenia: „Była tak okrutna i bezmyślna. Po prostu zostawiła mnie bez słowa”. Skądinąd wiem, że tamta wyszła z domu bez słowa, że może była ¡zamyślna, jak to często z nastolatkami bywa. Jednak Maggie uchylała się 1 odpowiedzialności za ten fakt. Jako matka jest bowiem odpowiedzialna
ucieczkę z domu swej córki.

Leave a Comment