PIENIĄDZ, DOCHÓD ,PROPORCJE

Także w tym przypadku otrzymanym wynikom nie można — zdaniem M. Nasiłowskiego — nadać rozsądnej interpretacji ekonomicznej. „Ujemna wartość parametru oznacza bowiem, iż dochód narodowy (lub produkcja czysta w przemyśle) spada, gdy majątek produkcyjny […] wzrasta. Nie można wykluczyć takiego przypadku w pewnych dziedzinach produkcji lub nawet w całej gospodarce narodowej w krótkim okresie. Istnieje jednak małe prawdopodobieństwo, aby takie niekorzystne zjawisko zachodziło w ciągu tak długiego okresu, jaki został objęty badaniem we wszystkich uwzględnionych w analizie krajach” .Nie ma, oczywiście, powodu, by dyskutować w tym miejscu z taką inter­pretacją. Istotne znaczenie ma dla mnie fakt, iż obliczenia te potwierdzają uzyskane przeze mnie wyniki.M. Kucharski w pracy Pieniądz, dochód, proporcje wzrostu interesował się z kolei czynnikami wpływającymi na tempo wzrostu płacy realnej w działach produkcyjnych. Do analizy tych zależności zaproponował on następującą formułę .

Leave a Comment