ISTOTNA ROZBIEŻNOŚĆ

W dwóch miastach, w których niedostatek miejsc był największy, zanoto­wano ich wzrost (w Gdańsku — z 450 do 556, we Wrocławiu — z 765 do 885), natomiast nieznaczny ubytek wystąpił tam, gdzie nadwyżka była naj­większa ( w Bytomiu — z 574 do 530). Nie zmieniła się liczba miejsc w mia­stach, w których rozbieżność między modelem i rzeczywistością była naj­mniejsza (Warszawa, Łódź, Poznań). W rezultacie w 1983 r. miejsca w te­atrach operowych rozmieszczone są proporcjonalniej do liczby mieszkańców.O  istotnej rozbieżności można mówić jedynie w trzech przypadkach, w Gdańsku liczba miejsc jest zbyt mała, a w Bydgoszczy i Bytomiu —zbyt duża. W sumie więc, ze względu na rozmieszczenie teatrów operowych w polu widzenia administracji kulturalnej powinien się znaleźć przede wszystkim Kraków, a w dalszej kolejności Katowice, Szczecin i Gdańsk.

Leave a Comment