OPERETKI

W 1978 r. teatry muzyczne działały w dziesięciu miastach, z których najmniej­sze liczyło 82,4 tys. mieszkańców, natomiast w 1983 r. — w dziewięciu. (W 1980 r. teatr muzyczny w Słupsku przekształcono w teatr dramatyczny). Z porównania danych statystycznych wynika, że w analizowanym okresie zwiększyła się jedynie liczba mieszkańców w miastach mających takie instytucje. W przypadku wszystkich parametrów i wskaźników odnotowano regres: zmniejszyła się liczba miejsc (z 7085 do 7033), przedstawień (z 2013 do 1939), miejsc udostępnionych (z 1508,8 do 1395,5 tys.), widzów (z 1243,5 do 1109,8 tys.). W konsekwencji pogorszyło się nasycenie miejscami i przed­stawieniami oraz wykorzystanie obiektów. Analiza korelacyjna prowadzi do wniosku, że w obu badanych latach z wielkością miejscowości słabiej niż w przypadku oper skorelowane są liczby miejsc, premier oraz przedstawień.

Leave a Comment