Dlaczego ważne jest, aby nie uchylać się od odpowiedzialności?

Jest rzeczą bardzo istotną, aby ta zasada wewnętrznej dyscypliny stała się nieodłączną częścią naszego życia. Z wielu powodów. Nasz postęp na drodze do dojrzałośd dokona się bardzo szybko, gdy auczymy się przyjmować na siebie odpowiedzialność, która na nas czypada, odpowiedzialność we właściwej skali. Jest to istotnym domena wewnętrznej dyscypliny. Na podstawie naszego doświadczenia, które pieta śięna Iaiachprowadzenia chrześcijańskiego poradnictwa, można owiedzieć, że najpoważniejsze kłopoty spowodowane są lekceważeniem :j zasady dyscypliny. Wina i odpowiedzialność spychana jest na tego, kto ;uży radą, kto zajmuje się poradnictwem, albo na kogoś z rodziny, komu irzuca się, że jest w pierwszym rzędzie źródłem zaistniałego kłopotu, ostawa taka nieodłącznie związana jest z przekonaniem, że gdyby tylko mi się zmienili, byłoby po kłopode.

Leave a Comment