Niedostatki w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich

Kultura, w której wychowaliśmy się nie pomogła nam zastosować w praktyce zasad samodyscypliny. Nierzadko nie pomogli nam również w tym nasi rodzice. Jeżeli sami nie nauczyli się odkładania przyjemności, nie mogli również tej umiejętności przekazać swoim dzieciom. Dzieci bowiem skutecznie uczą się, jeśli mają pozytywne bodźce wzrokowe i słuchowe, a oprócz tego, że widzą i słyszą jakie wzorce postępowania są właściwe i same stosują je w praktyce. Poza własnym przykładem i wyjaśnieniami ze strony rodziców dziecku od najmłodszych lat życia nie powinna być obca dyscyplina właściwych zachowań. Powinna być naturalną, nieodłączną częśdą stylu żyda rodziny, w której wychowuje się dziecko, które powinno postrzegać taki sposób żyda jako dobro. Kiedy zaś świadomie będzie mogło ocenić, że stosowanie się do takich zasad w życiu popłaca, z pewnośdą samo zadecyduje, że również w dorosłym żydu jest to wartośdą i tego sposobu żyda nie odrzud, gdy już samo będzie za nie w pełni odpowiedzialne.

Leave a Comment