Odchodzenie od mechanizmów obronnych

Trzeba nam zrozumieć, że służący doraźną pomocą mechanizm obronny jest z chrześcijańskiego punktu widzenia tworem natury ddesnej. Jego danym celem jest ochrona zranionego serca przed doświadczeniem bólu ponad miarę. Chrzgścijanin natomiast powinien zadać śmierć temu, co elesne, całej związanej z tą sfera..przebiegłości i podstępowi. Należy zrobić i porzucić ten mechanizm. Wszystko bowiem, co się czyni niezgodne z przekonaniem, jest grzechem (Rz 14,23). Mechanizmy obronne nie są zgodne z wiarą chrześcijańską. Rodzą się jako reakcja na ból, strach i brak wiary. Kiedy jednak ból jest dokuczliwy, wcale niełatwo od nich odejść, lopiero wtedy, gdy ból ustąpi choć nieznacznie, zmniejsza się także otrzeba obrony. W takiej sytuacji mechanizm obronny przestaje być iezbędny i można podjąć decyzję, by porzucić to, co jest niedoskonałe wejść na drogę prowadzącą do pełni.

Leave a Comment