Potrzeba czasu

Doświadczenie uzdrowienia, które daje Bóg może być nagłe, może lastąpić w sposób dramatyczny, co wzbudzi w nas oczekiwania równie gwałtownej przemiany. Jednak proces wzrostu zawsze wymaga czasu. Gdy comuś sprawia trudności potrzeba dyscypliny w zaspokajaniu własnych p0trzeb, trzeba będzie się jej nauczyć, a do tego konieczny jest czas.  Podobnie jak w przypadku innych zasad dyscypliny wewnętrznej, także tutaj potrzebna jest silna motywacja. Potrzebne jest przekonanie, że jakieś iobro wyniknie z tego, że zdecyduję się ponieść związany z rozwiązaniem ból, że przyniesie to korzyść mnie lub innym. Udaję się do dentysty i znoszę ból leczenia, ponieważ wiem, że pozwoli mi to zachować zdrowe zęby jak najdłużej. Zasada odkładania przyjemności i cierpliwość w zaspokajaniu swoich potrzeb może przynieść wiele dobrego nam samym, a także tym, których kochamy. To naprawdę jest bardzo dobry sposób na życie. Zaniedbując zaś jej wymagania bohater zacytowanej na początku przypowieści naraził siebie na poważne kłopoty i przysporzył sobie i swojej rodzinie wiele cierpienia.

Leave a Comment