Uzdrowienie

Pozwoli jedynie i której ogamać nas może moc i życia Boga, której On gam mnrę okonać w nas uzdrowienia. Richard Foster, w swojej książce należącej już o klasyki tego zagadnienia, „Celebration of Discipline” (Pochwała kamora) wyjaśnia pewną zasadę, która nie pozostaje bez związku z naszym iroblemem dyscypliny wewnętrznej. (Nie jest moim zamierzeniem przy- ównywanie mojej koncepcji do tej, jaką przedstawił Foster.) „Bóg wypaczył nam pewne rygory życia duchowego, które pomagąjąnam przyjąć przemienić… Tak zatem jest z dyscypliną duchowego żyda – stanowi ona irzygotowanie gleby do zasiewu, w którym ziarna pochodzą od Ducha Iwiętego… Sama ze siebie nic w nas odmienić nie może, dzięki niej jedynie lochodzimy do miejsca, w którym dokonuje się przemiana. Jest ona reeszde sposobem w jaki Bóg udziela człowiekowi swojej łaski”.

Leave a Comment