Przyczyny trudności

Zastosowanie omawianej zasady dyscypliny wewnętrznej sprawia wielu z nas szczególnie duże trudności. Kultura materialistyczna i konsumpcyjny sposób życia bynajmniej nie zachęcają do podejmowania omawianych kroków samodyscypliny. Jakże itwo jest dziś kupić wszystko, czegokolwiek zapragniemy, na raty, na redyt. Mottem stały się słowa: „Kup teraz, zapłać później”. Dostęp do dóbr, które są przedmiotem naszych pragnień, stał się niezmiernie łatwy, lasze materialne potrzeby zaspokoić możemy niemal natychmiast. Taki tan rzeczy nie zachęca, aby przyjemność nabyda i posiadania odłożyć na później, a wcześniej ponieść trud zarobienia pieniędzy. Społeczeństwo środowisko, w którym żyjemy nie pomaga nam odłożyć przyjemnośd na óźniej. Przeczytałam kiedyś reklamę nowego modelu samochodu, która rzekonywała, że do wygody należy dążyć prędzej, energiczniej. Trzeba nam w zamieszaniu codziennych spraw zatrzymać się i w spokoju pomyśleć, w jak nierzeczywistym świede żyjemy. Czy goniąc w zapamiętaniu za ostatkiem i przyjemnością nie rozmijamy się z dobrodziejstwem pełni yda?

Leave a Comment