MOŻLIWE SYTUACJE

W związku z tym możliwe są sytuacje, w których w jednym dniu sala jest wypełniona w połowie, a w następnym brakuje biletów, bowiem w przedstawieniu bierze udział szeroko znany artysta. Liczba widzów w danym teatrze może za­leżeć nie od ogólnej liczby przedstawień, lecz od liczby miejsc udostępnia­nych w czasie tych przedstawień, w których brali udział najwybitniejsi wy­konawcy. Wydaje się więc, że w przypadku teatru operowego należy budo­wać obiekty możliwie duże. Do takich przynajmniej wniosków prowadzi analiza danych za lata 1978 i 1983. Interesująca nas opera w Krakowie mogłaby zatem zajmować salę liczącą więcej niż 1000 miejsc.Posługując się tymi samymi danymi i tymi samymi równaniami re­gresji, poszukiwałem dolnej granicy dla tych instytucji. Jeśli przyjmiemy, że nie byłaby celowa budowa teatru mającego mniej niż 450 miejsc, tzn. tyle, ile liczył w 1978 r. najmniejszy z istniejących teatrów, to okaże się, że w 1978 r. dolna granica znajduje się na poziomie 230,9 tys. mieszkańców.

Leave a Comment