PORÓWNANIE PRZYTOCZONYCH DANYCH

Warto więc rozważyć, czy w interesujących nas mias­tach można wybudować teatr najmniejszy z możliwych, tzn. na 425 miejsc, czyli takiej wielkości jak najmniejszy z istniejących teatrów.  Z porównania przytoczonych danych wynika, że w przypadku Katowic i Bydgoszczy liczba potrzebnych przedstawień nie jest większa niż w mias­tach, w których zorganizowano ich najwięcej. Można zatem wybudować teatry liczące ok. 400 miejsc. W Gdańsku liczba ta jest większa od liczby przedstawień w miastach, które miały ich najwięcej. Nie jest ona jednak większa od liczby dni w roku ani od liczby przedstawień, które teatr mógł teoretycznie zorganizować. Można zatem postąpić w dwojaki sposób: wybudować teatr liczący ok. 400 miejsc, z góry zakładając, że będzie on eksploatowany intensywniej niż kiedykolwiek istniejący już obiekt, bądź też zwiększyć liczbę miejsc do ok. 480, utrzymując planowaną liczbę przedsta­wień na takim poziomie, jak w teatrze, który zorganizował ich najwięcej.

Leave a Comment