Karność

Można rozumieć w sensie negatywnym, jako konsekwencję złego postępowania, jako karę, którą należy ponieść za popełniony błąd. Posłużmy się przykładem, w którym mamy do czynienia z podobnym schematem, choć skala problemu jest mniejsza. Narzucenie sobie karności lub samodyscypliny w spożywaniu pokarmów, utrzymywanie określonej diety ktoś pojmować może jako karę za przejadanie się. Karność jednak niekoniecznie musi się wiązać z karą. W znaczeniu tego słowa mieści się również „kontrola nad samym sobą”. Jeden ze słowników podaje taką definicję: „wychowywać lub przywołać kogoś do posłuszeństwa”, karnością jest „dyscyplina, rygor, posłuszeństwo, przestrzeganie przepisów” (Słownik Języka Polskiego PWN). Stosowanie zatem diet możemy zobaczyć w świetle pozytywnym, jako sposób na to, by pomóc swojemu organizmowi zachować lepszą kondycję.

Leave a Comment