EKONOMIA POLITYCZNA

E. Rychlewski pisał w 1960 r„ że „ekonomia polityczna uznaje dziś powszechnie za główny czynnik wzrostu gospodarczego — poziom inwesty­cji. Polska polityka inwestycyjna ubiegłych lat opiera się właśnie na uznaniu cecydującej roli inwestycji dla rozwoju gospodarczego kraju […] rozpatrując sprawę me tylko w obrębie poszczególnych lat, ale nawet w obrębie prze­działów czasowych, związanych z okresami wyższego i niższego tempa inwes­tycji, a więc z punktu widzenia wzrostu w kilku następujących po sobie la- ach me obserwujemy wyraźnego (związku — przyp. M.S.) tempa wzrostu dochodu narodowego i tempa wzrostu inwestycji”. Tłumaczył to E Rv chlewski błędami w sposobach inwestowania.J. Pajestka dowodził w 1963 r„ że „kraj osiągnął już stopę inwestycji, pozwalającą na utrzymanie tempa wzrostu dochodu narodowego w skali 7/ rocznie. Jest ona uznawana za stopę niezbyt odległą od optymalnej.

Leave a Comment