Znaczenie cierpliwości w dążeniu do spełnienia własnych pragnień

..Odkładanie przyjemności” można zdefiniować jako „narzucona sobie memu zwłoka w zaspokajaniu potrzeb, odroczenia spęMenia. .swoich Ugnień albo też podporządkowanie tych potrzeb j pragnień .własnej aU”.1 Odraczanie lub podporządkowanie polega na podjęciu decyzji, na wiadomym akcie woli, na mocy którego planujemy okoliczności naszego ciała w taki sposób, że najpierw stajemy w obliczu kłopotów i bólu, który le sprawiają, aby dopiero później, w pełniejszy sposób, doświadczyć tego, i pozytywne, przyjemne. Usiłując rozwikłać pewną trudną sytuację moja irka powiedziała kiedyś: „Najpierw przykrość, a potem przyjemność”. Takie świadome planowanie okoliczności będzie wiązało się podjęciem ysiłku dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, będzie to trud odłożenia na jźniej tego, co przyjemne i po drugie – konfrontacja z tym, co negatywne, i nudne.

Leave a Comment