Duch Święty

Była w brudnym pokoju, znajdowało się w nim łóżko, w którym kłębiło się nnóstwo owadów. Sara czuła się przy tym bardzo mała i mimo że widziała najdujące się tam wiadro i miotłę, nie była w stanie sama zabrać się za iprzątanie pokoju. Czekaliśmy na dalsze słowa od Boga, które były uskakujące. Sara powiedziała, że zdała sobie sprawę z obecności Jezusa v sąsiednim pomieszczeniu i kiedy zwróciła się doń o pomoc, Jezus wypowiedział takie słowa: „Pewnych rzeczy sam dokonam za ciebie, niektóre zrobimy wspólnie. Ja zaś będę się przypatrywał, będę przy tobie”. Sara zatem dowiedziała się prawdy. Tylko ona sama mogła wyrazić skruchę i podjąć decyzję wyrzeczenia się swoich doraźnych mechanizmów obronnych. Nikt inny, nawet Bóg, nie mógł tego zrobić za nią. Z kolei tylko Bóg, i nikt inny, mógł udzielić jej przebaczenia i uzdrowić ją. Natomiast jedynie wspólnie z Nim mogła skutecznie pracować nad zmianą swoich sposobów zachowań.

Leave a Comment