TEATR MUZYCZNY

Przyjrzyjmy się teraz danym dotyczącym teatru muzycznego w Gdyni. W 1978 r. teatr ten dysponował salą o 428 miejscach. W 1983 r. korzystał z nowej sali — liczącej 721 miejsc, a ponadto dysponował salą kameralną. Powstaje pytanie: czy w Gdyni potrzebny jest tak duży teatr muzyczny i czy decyzja o jego rozbudowie była słuszna? W 1983 r. odbyło się w tym teatrze 221 przedstawień, z tego 170 na dużej sali, a 51 — na małej. W dużej sali udostępniono mieszkańcom Gdyni 122,6 tys. miejsc. Spektakle obejrzało 102 tys. widzów. W 1978 r., kiedy korzystano z sali na 428 miejsc, odbyłc się 208 przedstawień, które obejrzało 79,2 tys. widzów. Okazuje się więc, że w interesującym nas okresie liczba miejsc w głównej sali zwiększyła się o   68,5%, liczba miejsc udostępnionych — o 37,8%, liczba widzów — o 28,6 %, a liczba przedstawień zmniejszyła się o 18,3 %.Popatrzmy teraz jak zmieniły się wskaźniki nasycenia i wykorzystania. Liczba miejsc na 1000 mieszkańców zwiększyła się z 1,89 do 3,00.

Leave a Comment