GDY RYNEK JEST NASYCONY

—  Gdy rynek jest nasycony, produkty te nie znajdą nabywcy. Gdy niewłaściwa struktura kapitału ce­chuje całą gospodarkę, jej skutkiem musi być zawyżony poziom cen (za daną ilość pracy można nabyć relatywnie niewielką ilość produktów). W takiej gospodarce bardzo duże zyski osiągają ci, nieliczni, producenci, którzy produkują dane towary przy użyciu znacznie mniejszej niż średnie ilości środków trwałych. Tutaj m.in. kryje się—jak sądzę— jedno ze źródeł relatywnie wyższej rentowności produkcji prywatnej drobnej wytwór­czości w Polsce. Niewłaściwa struktura kapitału w gospodarce uspołecznio­nej generuje wysokie ceny, a w konsekwencji — bardzo wysoką rentowność produkcji w sektorze prywatnym, gdzie udział środków trwałych jest zapewne znacznie niższy niż przeciętnie . Zjawiska te mają źródło w tym, że czas, w jakim dokonuje się łączny obrót kapitału, wpływa na tempo, w jakim pomnaża się wartość kapitału. Im szybszy obrót kapitału, tym większa wartość dodatkowa wytworzona z jednostki kapitału w danym roku.

Leave a Comment