PRZY PEŁNYM NASYCENIU RYNKU

W tym samym czasie, w jakim kapitał trwały dokonuje jednego obrotu, kapitał płynny obraca się kilkakrotnie” . Z analiz zawartych w Kapitale można więc wnosić, że struktura kapitału—  udział kapitału trwałego, obrotowego i zmiennego — determinuje czas łącznego obrotu kapitału, użytego w danym dziale produkcji. Jeśli bowiem obrót kapitału trwałego obejmuje czas kilku obrotów kapitału obrotowego i zmiennego, to łączny obrót kapitału będzie trwał tym dłużej, im większy w nim będzie udział kapitału trwałego. Mówimy tu o zjawisku, które można określić jako zamrożenie kapitału w istniejących bądź nowo tworzonych środkach trwałych. Pojedynczy właściciel kapitału może — rzecz jasna chronić swój interes, podwyższając ceny na swe produkty tak, by pokry­wały one również skutki niewłaściwej struktury kapitału. Jest to jednak mo­żliwe tylko przy niepełnym nasyceniu rynku. Gdy rynek jest nasycony, produkty te nie znajdą nabywcy.

Leave a Comment