WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW

W tym kon­tekście dodatni i stosunkowo wysoki, ale statystycznie nieistotny współczyn­nik dla inwestycji produkcyjnych ma podobną wymowę jak znacznie niższe współczynniki w poprzednich okresach. Przy złym zaopatrzeniu w środki obrotowe (a na to wskazuje współczynnik dla przyrostu tych środków), rosnący udział inwestycji produkcyjnych w dochodzie narodowym nie daje efektów w postaci szybszego wzrostu dochodu narodowego.W latach 1960—1980 występują analogiczne zależności, z tą różnicą, że wartość współczynników jest nieco niższa. Współczynnik dla spożycia indywidualnego staje się statystycznie nieistotny. Do podobnych wniosków prowadzą dane za lata 1950—1980. Tutaj jeszcze klarowniej niż w latach 1960—1980 widać odmienną rolę środków obrotowych oraz spożycia zbiorowego i inwestycji nieprodukcyjnych.

Leave a Comment