NA CZYM POLEGAJĄ GRANICE?

Ponieważ w przypadku wybudowania małego teatru zwiększy się liczba przedstawień, poprawi się także spodziewane wykorzystanie miejsc. Postawmy tu jeszcze jedno pytanie: gdzie przebiega dolna granica dla tego rodzaju teatrów? Podobnie jak w przypadku teatrów operowych, punktem wyjścia rozważań może być najmniejsza liczba widzów, dla której warto organizować taki teatr, oraz najmniejsza liczba miejsc udostępnio­nych, przy której celowe jest utrzymywanie stałej sceny. Na tej podstawie ustaliłem pięć teoretycznie możliwych dolnych granic.Okazuje się, że wielkość miejscowości w niewielkim stopniu wpływa na liczbę widzów oraz liczbę miejsc udostępnionych. Może to wynikać m.in. stąd, że wśród widzów uczęszczających do tego rodzaju instytucji znaczny jest udział mieszkańców innych miejscowości. Obserwacja ta ma istotne znaczenie dla polityki w zakresie kształtowania sieci.

Leave a Comment