WŁAŚCIWOŚĆ GOSPODARKI

Ta właściwość gospodarki towarowej powoduje, że na jej gruncie — w przeciwieństwie do gospodarki opartej na handlu zamiennym — możliwe są kryzysy wynikające z oderwania od siebie aktu sprzedaży i kupna bądź kupna i sprzedaży. Ta przyczyna pojawia się wówczas, gdy pieniądz funkcjo­nuje jako środek cyrkulacji.Ponadto pieniądz może funkcjonować jako środek płatniczy. W tym charakterze działa w dwóch różnych momentach — jako miernik wartości jako realizacja wartości. „Ogólna możliwość kryzysów zawarta jest w od­dzieleniu się od siebie tych dwóch momentów. Jeżeli w czasie, który dzieli te momenty, wartość uległa zmianie, jeżeli towar w chwili sprzedaży nie jest wart tyle, ile był wart wtedy, kiedy pieniądz funkcjonował w charakte­rze miernika wartości, a przeto i w charakterze miernika zobowiązań wzajemnych, to z sumy uzyskanej ze sprzedaży towaru nie można honoro­wać zaciągniętego zobowiązania, a przeto nie można zsaldować szeregu transakcji, które zależą z kolei od tego jednego zobowiązania.

Leave a Comment