TOWARU NIE MOŻNA SPRZEDAĆ

Skoro towaru nie można sprzedać w określonym czasie — nawet jeżeli nie zmienia­ła się jego wartość — to już dlatego pieniądz nie może funkcjonować w roli środka płatniczego, powinien bowiem jako środek płatniczy funkcjonować w określonym, ustalonym zawczasu terminie. Ponieważ jednak ta sama kwota pieniężna obsługuje tu szereg wzajemnych transakcji i zobowiązań, niewypłacalność występuje tu nie tylko w jednym, lecz w wielu punktach, i   stąd bierze się kryzys”. Zjawiska paralelne do tych, o których pisze Marks, pojawiają się także wówczas, gdy ceny rosną gwałtownie. Z tą odmianą, że w okresie, który dzieli moment pomiaru wartości siły roboczej i moment realizacji tej war­tości, gwałtownie zmniejsza się wartość pieniądza. Z wynagrodzenia za pracę, a zatem ze sprzedaży towaru, jakim jest praca, nie można sfinansować zobowiązań podjętych w momencie, gdy ustalana była wartość pracy.

Leave a Comment