UWZGLĘDNIONE DANE

  Występuje natomiast mniej wyraźny niż w poprzednim dziesięcioleciu ujemny wpływ inwestycji nieprodukcyjnych. Wreszcie pogłębia się niedo­bór środków obrotowych, co znajduje odbicie w wysokim, statystycznie istotnym współczynniku dla pizyrostu środków obrotowych i rezerw.Uwzględniając dane za lata sześćdziesiąte trzeba byłoby wskazać na niecelowość dodatkowego obciążenia dochodu narodowego inwestycjami produkcyjnymi, potrzebę zmniejszenia obciążenia inwestycjami niepro­dukcyjnymi i spożyciem oraz konieczność poprawy zaopatrzenia w środki obrotowe.Analiza interesujących nas zależności w latach 1950—1970 wskazuje, że wzrosła liczba współczynników statystycznie istotnych. Są to współczynniki dla: inwestycji nieprodukcyjnych, spożycia zbiorowego, inwestycji pro­dukcyjnych oraz przyrostu środków obrotowych i rezerw. Trzy współczyn­niki są ujemne, a ostatni — dodatni.

Leave a Comment