TRZY FORMY ZAPASU

Zapas może istnieć w trzech formach: w formie funduszu konsumpcji indywidualnej, kapitału produkcyjnego oraz zapasu towarowego, czyli ka­pitału towarowego. Zapas w formie funduszu konsumpcji powstaje tam, „gdzie produkcja ma na celu bezpośrednie zaspokojenie własnych potrzeb i gdzie w nieznacznym tylko stopniu produkuje się dla wymiany lub sprzedaży […] fundusz konsumpcji jest tu […] stosunkowo znaczny, szczególnie fundusz właściwych środków utrzymania” .Zapas w formie kapitału produkcyjnego „istnieje w postaci środków produkcji, które znajdują się już w procesie produkcji, lub przynajmniej w ręku producenta […] wraz ze skalą produkcji i ze wzrostem produkcyjnej siły pracy dzięki kooperacji, podziałowi pracy, stosowaniu maszyn itp.

Leave a Comment