UDOSTĘPNIONE MIEJSCA

Wzrosła liczba miejsc udostępnionych na mieszkańca (z 0,394 do 0,510) oraz liczba widzów na mieszkańca (z 0,350 do 0,425). Wzrosła liczba widzów przypada­jących na jedno przedstawienie (z 381 do 600). Zmniejszyła się liczba widzów przypadających na jedno miejsce (ze 185 do 142) oraz liczba widzów na jedno miejsce udostępnione (z 0,890 do 0,832). Można zatem twierdzić, że w wyniku realizacji tej inwestycji poprawił się dostęp do teatru oraz zwię­kszyła się intensywność korzystania z tej instytucji. Pogorszyły się natomiast wskaźniki wykorzystania.Analiza odpowiednich równań regresji prowadzi do wniosku, że zarówno w 1978 r., jak i w 1983 r. w teatrze gdyńskim było więcej widzów niż nale­żałoby oczekiwać, biorąc za podstawę liczbę mieszkańców Gdyni, ale mniej niż należałoby oczekiwać biorąc za podstawę liczbę mieszkańców całego Trójmiasta. Jeśli jednak w 1978 r. liczba widzów, którzy odwiedzili teatr, bliższa była liczbie oszacowanej na podstawie liczby mieszkańców Gdyni, to w 1983 r. lepszą podstawą do analogicznego szacunku była liczba mieszkań­ców Trójmiasta.

Leave a Comment