FUNKCJONOWANIE PLACÓWEK

Placówki te funkcjonują w ramach trzech niezależnych struktur organizacyjnych. Punkty biblioteczne są częścią sieci bibliotek pu­blicznych, a kluby są własnością „Ruchu” bądź poszczególnych gminnych spółdzielni. Decyzje o powołaniu każdej z tych placówek podejmowane są na różnych szczeblach i tylko przypadkowy zbieg okoliczności może do­prowadzić do tego, że w jednej wsi powstaną równocześnie obie. Podobnie dzieje się w przypadku miejscowości, w których powinny się znaleźć inne zestawy instytucji. Posługując się modelem normatywnym można wyodrębnić te zestawy instytucji, które powinny się znaleźć w największej liczbie miejscowości. Dla tych zestawów należałoby zaproponować nowe rozwiązania organiza­cyjne. Nie chodzi w tej chwili o to, by przedstawiać szczegóły takich rozwią­zań, lecz jedynie pokazać, że model normatywny sieci instytucji kultural­nych pozwala rozważać różne ich warianty zarówno w skali poszczególnych wsi, jak i całego kraju.

Leave a Comment