Odpowiedzialność fundamentem zdrowia

Przyjąć za coś lub kogoś odpowiedzialność, znaczy w większym stopniu »troszczyć się o to lub o tę osobę. Kiedy nasz dom odwiedza jedna : naszych córek z dziećmi, zwykle jej samej pozostawiam troskę o dzieci. Bywa też tak, że prosi mnie o to, bym się dziećmi zaopiekowała. Wtedy odpowiedzialność spada na moje barki. W takich chwilach całą uwagę ikupiam na dzieciach, na ich bezpieczeństwie. Podobnie rzecz ma się w przypadku nas samych. Kiedy zaczynamy być xipowiedzialni za własne sprawy, za swoje życie, najprawdopodobniej bardziej troszczymy się o samych siebie, o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Fachowa rada czy pomoc medyczna może w tym jedynie pomóc, ale jdpowiedzialność za nasze życie nie jest sprawą lekarzy. Jedynie my sami nożemy się o siebie najskuteczniej zatroszczyć. Niedawno musiałam udać się do gabinetu fizykoterapii z powodu dokuczliwego bólu pleców. Zostałam tam zbadana i powiedziano mi, że poprzez wykonywane tam zabiegi można jedynie ulżyć ból, jednak na iłuższą metę sama odpowiedzialna jestem za stan swojego kręgosłupa. Następnie terapeuta przez dłuższą chwilę pokazywał, jakie należy przybierać pozycje dała, aby oddążyć kręgosłup. W moim przypadku łatwo było doszukiwać się winnych za jego zły stan; można było winić ludzi i okoliczności, ale cóżby to pomogło. Na pewno zaś pomoże zastosowanie się do rady, jaką dał mi terapeuta.

Leave a Comment