Konfrontacja

Odłożenie na później tego, co niesie ze sobą doznania pozytywne oznaczaj będzie stanięcie wobec tego, co trudne i nieprzyjemne. A jest w nas tendencja, aby odkładać na później lub w ogóle ignorować zadania mniej przyjemne, kłopoty, które sprawiają ból, monotonne czynności życia codziennego. Jeśli zaś odwrócimy kolejność i na później odłożymy przyjemność, pozostaniemy wobec tego, co negatywne, będziemy skłonieni do szukania rozwiązań, a to wymaga wewnętrznej dyscypliny. Corocznie w naszym kościele organizowany jest kurs zatytułowany „Wspólnota w małżeństwie”. Małżonkowie, którzy nań uczęszczają otrzymują pewne zadanie domowe, które ma na celu rozwijanie i poprawienie ich wzajemnego porozumienia. Niełatwo jest usiąść i porozmawiać o tym, co było przemilczane przez całe lata. Niejedna para jednak ceni sobie tę możliwość, kiedy czują się zobowiązani wspólnie stanąć wobec kłopotów, które w przeciwnym razie pozostałyby owiane milczeniem. Wiele z tych osób stwierdza później, że owocem takiej inicjatywy jest pogłębiona i ubogacona relacja między nimi. Są jednak i tacy, dla których konfrontacja taka byłaby zbyt bolesna, wskutek czego po prostu nie zjawiają się na drugiej części kursu.

Leave a Comment