Zasmakować wszystkich wspaniałości

O których dotąd opowiadali mu inni. Wino, kobiety i śpiew stały się treścią jego dni i nocy, a tylko w kieszeniach było coraz mniej pieniędzy. Nieodwracalnie nadchodził dzień, w którym po raz ostatni sięgnął do portfela, aby przekonać się, że cały majątek został roztrwoniony. Także jego spichlerz świecił pustkami. Kiedy zaś sam zajęty był wydawaniem jego zawartości, w kraju tym zapanował głód. Klęska dotknęła wszystkich mieszkańców i tym bardziej nic nie zostało dla bankruta, który przybył z daleka. Po raz pierwszy w życiu tego młodego człowieka dotknęły zimno i głód. W poszukiwaniu schronienia i tego, czym mógłby napełnić swój żołądek, najął się u jednego z mieszkańców owej krainy, by paść u niego świnie. Tu jego sytuacja bardzo się zmieniła. Nie był już ukochanym synem właściciela majątku, który tylko czasami doglądał, jak najemnicy wykonują swoje obowiązki. Był teraz w położeniu gorszym niż trzoda, którą wyprowadzał na pastwisko, bo ta mogła zaspokoić głód strąkami. On nie miał niczego. Widmo śmierci głodowej zajrzało mu w oczy.

Leave a Comment