Wysiłek przemiany

W opisanym wcześniej sposobie żyda może nie zmienić się nic do chwili, gdy dana osoba staje się chrześdjaninem i podejmuje związane z tym faktem wyzwania. Rozpoczyna się wysiłek zmierzający do przemiany siebie samego. U niektórych osób wyraża się on żalem za swoje nie kontrolowane wybuchy złośd i postanowieniem zapanowania nad nimi. Inni z kold stwierdzają, że nieprzystoi im już rozwiązłość, pokutują i podejmują decyzję przedwstawienia się pokusie, kiedy ta nadejdzie. Zadaniem podstawowym dla chrześdjanina jest podjęde decyzji o tym, co w moim żydu wymaga przemiany, co należy porzudć, a następnie tym, jak tego dokonać. Pewne nawyki i zachowania mają bez wątpienia charakter grzeszny, inne jednak wydają się moralnie obojętnie: ani złe, ani dobre.

Leave a Comment