Złe postępowanie

Jest natychmiast tłumione, to zaś, które wydaje się nieszkodliwe, pozostaje. Poddajemy je jedynie pewnego rodzaju „chrystianizacji”, to znaczy nadajemy im jedynie świątobliwy wygląd. Richard Lovelace zwraca uwagę, że „większość wspólnot osób uważających się za chrześcijan przesiąkniętych jest czymś, co można by określić jako martwe dobro . Postępowanie takich chrześdjan mieśd się w granicach norm etycznych, lecz ich motywacja nie bierze się z ożywiającego i oświecającego działania Ducha Świętego, ale jedynie z ich “człowieka ddesnego”. To, czego doświadczyła Susan jest dość powszechnym udziałem wielu innych osób. Jako dziecko czuła się odrzucona przez matkę, która nie otaczała jej wielkim uczudem. Pozostało w niej gębokie pragnienie miłości.

Leave a Comment