Świadectwo spotkania z Jezusem

Wewnętrznego uzdrowienia, jakie dokonuje się w nich przez posługę innych osób. Jednak późnią następuje rozczarowanie: dowiadujemy się, że uzdrowienie to trwało bardzo krótko. Uważam, że kłopot tkwi w błędnym pojęciu natury i funkcji, jaką ma posługa uzdrowienia wewnętrznego. Wiele bowiem osób upatruje jej celu w pozbyciu się bólu, dla wielu innych najważniejsze jest znalezienie rozwiązania w kłopotliwej sytuacji. W tym wszystkim jednak zapominamy, że Bożym celem jest doprowadzenie nas do dojrzałości, pełni żyda na podobieństwo Chrystusa. Gdy zaś postępujemy drogą zmierzającą ku temu celowi, częśdą naszego doświadczenia może być również zdarzające się co jakiś czas wewnętrzne uzdrowienie.

Leave a Comment