Czym są gwiazdy?

Według definicji słownikowych gwiazdy to ciała niebieskie o formie kulistej. Zazwyczaj jest to skupisko materii w postaci plazmy albo zdegenerowanej, a wszystko dzięki sile grawitacji. Gwiazdy w większości zbudowane są z wodoru i tlenu. W czasie swojego istnienia emitują silną energię w postaci widocznego światła, jakie każdy z nas może na niebie zaobserwować. Istnienie gwiazdy kończy jednak wybuch. Najbardziej znaną nam gwiazdą jest oczywiście Słońce. Warto jednak wiedzieć, że gwiazdy są dość mocno zróżnicowane, ale we wszechświecie nie są rozrzucone w sposób przypadkowy, tworzą różne gromady, układy i konstelacje, jakie można obserwować z powierzchni Ziemi. Obecnie bardzo wiele wiadomo na ich temat, naukowcy mogą ustalić nie tylko ich skład chemiczny czy inne parametry, ale także wiek, więc rzeczywiście jest to wiele ciekawych informacji, na jakie warto zwrócić uwagę. Życie każdej gwiazdy składa się ze ściśle określonych etapów, jakie zostały opisane przez specjalistów w dziedzinie astronomii, więc na pewno warto zwrócić uwagę na to, że życie gwiazdy jest także zakończone tak zwaną śmiercią gwiazdy, a więc ogromnym wybuchem. Prawdopodobnie te gwiazdy, jakie dzisiaj obserwujemy, już nie istnieją.

Leave a Comment