Sposoby wzrastania

Życie stanowi dla nas wszystkich ciąg pojawiających się kłopotów. To, jak się do nich odniesiemy, zadecyduje o naszej dojrzałośd. Mogą się bowiem stać okazją wzrastania ku naszemu dobru albo też dzięki nim przez resztę żyda pozostaniemy „duchowymi niedorostkami”. W sposób wyraźny pisze o tym św. Jakub: Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków (Jk 1,24). Zasady dyscypliny niezbędne dla duchowego wzrostu są proste, jednak bardzo niewiele osób przestrzega ich w praktyce. Jeśli zatem szczerze pragniemy wzrastać ku chrześdjańskiej dojrzałośd, ani przez chwilę nie ahajmy się zastosować w życiu wymogów karności. Być może nie od razu widoczny będzie skutek.

Leave a Comment