Odpowiedzialność

Nie widzimy, aby kiedykolwiek Jezus obarczał innych za swoje życie. Nigdy nie mówi do kogokolwiek, że skłonił Go do degoś działania. Cokolwiek robił, zawsze brał za swoje czyny odpowiedzialność. Jest to kolejna, bardzo istotna zasada samodyscypliny, lociaż nierzadko w działaniu powodowało Nim współczude dla tłumu, gdy nie czuł się zmuszony do czegokolwiek przez okolicznośd. Jego iałaniem nie kierował fakt istnienia całego morza potrzeb ludzi, którzy rli wokół Niego. Prowadził Go Ojdec, który mówił Mu, co ma czynić i co »wiedzieć (por. J 8,28). Był Ojcu posłuszny nawet wtedy, gdy ryzykował ezrozumienie przez swoich najdroższych przyjadół. Kiedy Łazarz za- lorował śmiertelnie, Jezus pozostał na swoim miejscu przez dwa kolejne nie pospieszył przyjadelowi z pomocą, nawet mimo przynaglenia ze rony Marii i Marty (por. J

Leave a Comment