Ruchy oporu

Polska Armia Krajowa, jest znana na całym świecie, jako najprężniej działający ruch oporu podczas drugiej wojny światowej. Posiadał on między innymi armię, własnych żołnierzy i co ważne, własną, dobrze działającą produkcję zbrojeniową (produkowali np. pistolety typu Vis). Do najważniejszych akcji tego ruchu, należała akcja o kryptonimie “Burza”. Była to akcja wyzwoleńcza, wymierzona przeciwko nazistowskiemu okupantowi. W ramach jej, wybuchło między innymi Powstanie Warszawskie. Jugosławia oraz Grecja również może się pochwalić brawurowymi akcjami partyzanckimi. Także Francja, mimo wczesnej kapitulacji w podziemiu była silna. Resistance pomagało jeńcom wojennym, zajmowało się propagandą, a także dywersją.Francuscy partyzanci dostarczyli wielu cennych informacji, pomocnych aliantom w czasie operacji “Overlord”. Brytyjczycy z kolei utworzyli organizację “SOE” (Special Operations Executive), której zadaniem było wspieranie wszystkich ruchów oporów w państwach okupowanych przez wojska Adolfa Hitlera

Leave a Comment