Polska i powstania narodowe

Polska w swojej historii miała wiele, naprawdę ciężkich chwil. Nie przymierzając przetrwaliśmy wojny z zakonem krzyżackim, potop szwedzki, kilka zaborów. Przetrwaliśmy nawet wymazanie z mapy na 123 lata! Przetrwaliśmy pięcioletnią niemiecką okupację, przetrwaliśmy także komunizm. Duch w narodzie nie ginie, w sytuacjach kryzysowych zdolni jesteśmy do największych poświęceń, oddajemy życia za wolność. Insurekcja Kościuszkowska wymierzona przeciw Rosji i Prusom w roku 1794, powstanie listopadowe przeciwko Rosji w 1830 roku, czy też powstanie styczniowe z 1863 roku – wszystkie te zrywy upadły, praktycznie tylko Wielkopolskie z 1918, po pierwszej wojnie światowej skończyło się z dobrym skutkiem dla walczących o ziemię z Niemcami Polaków. Mimo tych niepowodzeń, nasi polscy bohaterowie znów chwycili za broń w roku 1944 i tanio krwi nie sprzedali, walcząc z Adolfem Hitlerem o wolność miasta stołecznego. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że przyszłe pokolenia Polaków, dociekać własnej historii i będą dumni za swoich przodków.

Leave a Comment